Thứ ba, 4/8/2020
Thứ ba, 8/8/2017, 10:00 (GMT+7)

Đàn bò sữa cao sản nhân giống bằng công nghệ cấy chuyển phôi

Nhờ công nghệ cấy truyền phôi bò phân ly giới tính đông lạnh, trang trại TH tại Nghệ An có nguồn giống tốt, tránh phụ thuộc vào giống ngoại nhập.

Đàn bò sữa cao sản Nghệ An
 
 
Chia sẻ bài viết qua email