Thứ tư, 29/3/2023

Thân Hạnh Nga

Nhà khoa học dữ liệu

Thân Hạnh Nga là nhà khoa học dữ liệu, hiện sinh sống và làm việc ở New York. Lĩnh vực chuyên ngành của chị là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). Ngoài ra chị cũng nghiên cứu, xuất bản về chính sách trí tuệ nhân tạo và đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI ethics).  

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh