Thứ ba, 21/9/2021

Nguyễn Quốc Định

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Quốc Định hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Chính sách công tại Trường Chính sách và nhà nước Schar, George Mason, Mỹ. Lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm kinh tế phát triển, kinh tế lao động, đánh giá tác động chính sách.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học