Thứ tư, 29/5/2024

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng là nhà nghiên cứu sinh học hàng đầu Việt Nam.
Ông là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Phó chủ tịch Hiệp hội Sinh học Việt Nam; Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Bùi Phú Châu

Nhân viên ngân hàng

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Khánh Trung

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Mai Loan

Nghiên cứu viên