Thứ bảy, 23/10/2021

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng là nhà nghiên cứu sinh học hàng đầu Việt Nam.
Ông là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Phó chủ tịch Hiệp hội Sinh học Việt Nam; Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Phạm Sanh Châu

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học