Chủ nhật, 26/5/2024

Mai Loan

Nghiên cứu viên

Mai Loan là nghiên cứu viên độc lập trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chuyên sâu khía cạnh tư duy và hành vi con người. Mai Loan hiện theo học Thạc sĩ ngành Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing chương trình liên kết giữa Đại học Nantes (Pháp) và Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô công tác chuyên môn marketing với nhiều năm kinh nghiệm trong mảng BĐS, nghỉ dưỡng.

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Khánh Trung

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Mai Loan

Nghiên cứu viên