Thứ sáu, 31/3/2023

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lê Văn Thành hiện là Kiến trúc sư giải pháp tại văn phòng Google, Singapore. Ông có nhiệm vụ giúp các doanh nghiệp tăng tốc quá trình chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây của Google.

Ông đã trải qua các vị trí Giám đốc công nghệ tại Dell Technologies, Quản lý kinh doanh tại Salesforce. Ông còn là người sáng lập MoneyOI - Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và  OmAhHum - nền tảng công nghệ cho Phật giáo toàn cầu.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh