Thứ năm, 23/5/2024

Khánh Trung

Kỹ sư

Ông Khánh Trung tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM chuyên ngành Điện và hoàn thành các khóa học về quản lý kinh tế, nhân sự.

Ông có gần 30 năm công tác trong các lĩnh vực: giám sát kỹ thuật lắp đặt thiết bị nhà máy, quản lý ở các bộ phận sản xuất của nhà máy, quản lý nhân viên kỹ thuật, giám sát các quy trình về an toàn lao động.

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Mai Loan

Nghiên cứu viên