Thứ tư, 28/9/2022

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Tiến sĩ Hoàng Văn Phương là nhà kinh tế trong lĩnh vực kinh tế bất động sản và kinh tế vĩ mô. Ông hiện là giám đốc công ty HousingMarketAustralia, chuyên cung cấp giải pháp phân tích thị trường bất động sản và đầu tư tại thành phố Sydney, Australia.

TS Phương tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học New South Wales, Australia theo chương trình Endeavour của Chính phủ Australia và Thạc sĩ Chính sách công tại Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản theo chương trình đào tạo kinh tế vĩ mô của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

TS Phương có kinh nghiệm làm việc trong các vị trí: chuyên viên tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nhà kinh tế tại Đại học New South Wales, Australia và Giám đốc Dữ liệu và phân tích mảng bất động sản tại Tập đoàn One Mount (One Mount Group) nơi ông đặt những nền móng đầu tiên cho mô hình định giá nhà tự động (Automated Home Valuation Model-AVM) dựa vào dữ liệu lớn cho thị trường Việt Nam.

TS Phương đã tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế tại các hội nghị chuyên môn được tổ chức bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu á và Hiệp hội kinh tế bất động sản và đô thị Mỹ.

Tác giả được đọc nhiều

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Trần Dinh

Chuyên gia blockchain