Thứ tư, 6/7/2022

Đặng Hoàng Hải Anh

Kinh tế gia

Đặng Hoàng Hải Anh tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Minnesota, ông hiện là kinh tế gia cho một tổ chức quốc tế tại Washington DC, Mỹ.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Minh Thư

Nhà báo