Chủ nhật, 28/11/2021

Bùi Mẫn

Kỹ sư

Tiến sĩ Bùi Mẫn hiện sống và làm việc tại Dubai (UAE). Ông là thành viên Hội chuyên gia Việt Nam toàn cầu.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đức Hiển

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học