f1

Vaccine

Tìm vaccine corona trong 3 giờ

Một nhóm nghiên cứu công bố đã thiết kế một thuật toán dựa vào trình tự gene virus corona để có thể nhanh chóng tìm vaccine.