Thứ sáu, 27/5/2022

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam
  • Ngày sinh: 3/2/1963
  • Quê quán: Xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
  • Phó Thủ tướng

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
10/1988 - 4/1993 Công tác tại các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện
4/1993 - 10/1994 Phó Vụ trưởng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện
10/1994 - 11/1995 Phó Vụ trưởng Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ
11/1995 - 8/1996 Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ
8/1996 - 3/2003 Thư ký, Trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
3/2003 - 8/2005 Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
8/2005 - 11/2007 Thứ trưởng Bưu chính - Viễn thông
11/2007 - 5/2008 Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
5/2008 - 3/2010 Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
3/2010 - 8/2010 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
8/2010 - 8/2011 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
8/2011 - 11/2013 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
11/2013 - nay Phó thủ tướng
10/2019 - 7/2020 Phó thủ tướng, kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế