Thứ hai, 26/2/2024

Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Thanh Nghị
  • Ngày sinh: 12/8/1976
  • Quê quán: Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XI
  • Bộ trưởng Xây dựng

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
2006 - 2011 Công tác tại Đại học Kiến trúc TP HCM
11/2011 - 3/2014 Thứ trưởng Xây dựng
3/2014 - 10/2015 Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
10/2015 - 10/2020 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
10/2020 - 4/2021 Thứ trưởng Xây dựng
4/2021 Bộ trưởng Xây dựng