Thứ tư, 17/7/2024

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba
Tên đầy đủ Địch Lệ Nhiệt Ba
Ngày sinh 3/6/1992
Nơi sinh Tân Cương, Trung Quốc
Nghề nghiệp Diễn viên, Người mẫu
Thời gian hoạt động 2013 - Hiện tại