Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Xây dựng mô hình địa chất 3D

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) xây dựng mô hình địa chất 3D cho các loại đá chứa: cát kết, carbonate, đá móng nứt nẻ; tích hợp tài liệu địa chất - địa vật lý xác định phân bố các thuộc tính đá chứa (độ rỗng, độ thấm, bão hòa nước) trong mô hình 3D; phân tích thống kê nâng cao đánh giá mối tương quan giữa thuộc tính đá chứa - thuộc tính địa chấn/các yếu tố địa chất và đánh giá rủi ro... Viện Dầu khí Việt Nam đã xây dựng mô hình địa chất 3D và mô phỏng khai thác cho các mỏ tại Việt Nam (Nam Rồng - Đồi Mồi, Báo Vàng, Cá Tầm, Diamond,...) và Liên bang Nga (West Khosedayuskoye).

Trở lại VnExpress