Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Mã định danh pháp nhân LEI

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có lịch sử thành lập từ năm 1995. Trung tâm là thành viên của tổ chức mã số mã vạch toàn cầu, thực hiện chức năng là GS1 Việt Nam là cấp, quản lý mã số mã vạch duy nhất tại Việt Nam và là đầu mối triển khai Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá quốc gia.

Giới thiệu sản phẩm

Mã LEI được sử dụng như chứng minh thư của Doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường tài chính nhờ tính xác thực định danh tăng cường sự minh bạch và hiệu quả truy xuất thông tin nhanh chóng.
Mã LEI cho phép xác định rõ ràng và duy nhất pháp nhân tham gia vào các giao dịch tài chính bằng cách kết nối với thông tin tham chiếu bằng hình thức trực tuyến. Với mã LEI, doanh nghiệp sẽ được cung cấp dữ liệu tham chiếu về pháp nhân được tiêu chuẩn hóa, uy tín và công khai. Mỗi mã LEI chứa thông tin về quyền sở hữu của một pháp nhân và trả lời cho câu hỏi ""ai là ai"" và ""ai sở hữu ai""?
Đối tượng nào cần mã LEI?
- Ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán, bảo hiểm
- Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.
- Các công ty chứng khoán, bảo hiểm
- Các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử
- Tổ chức xã hội
- Các công ty Start up nhận vốn đầu tư từ nước ngoài

ĐĂNG KÝ MÃ LEI NGAY: https://www.lei.direct/vi/#/?_k=8o6hd5
MÃ LEI - Cho phép những quyết định thông minh hơn, ít tốn kém hơn và đáng tin cậy hơn về việc hợp tác kinh doanh với ai
Liên hệ với chúng tôi:
TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA
Website: gs1.org.vn | nbc.gov.vn
Hotline: 1900 636218 | Zalo: 0345 633 844
Email: msmv@nbc.gov.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/msmvquocgia

Trở lại VnExpress