Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Phần mềm VPI-Blockchain quản lý dữ liệu thăm dò, khai thác dầu khí

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) vừa hoàn thành phần mềm VPI-Blockchain để quản lý dữ liệu thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam. VPI đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp sáng tạo, cải tiến, tích hợp công nghệ blockchain với công nghệ điện toán đám mây để quản lý dữ liệu thăm dò khai thác (là loại dữ liệu mật và có dung lượng lớn). Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ blockchain để quản lý dữ liệu lớn (big data) trong lĩnh vực dầu khí, giúp tăng cường bảo mật thông tin bằng các thuật toán mã hóa và lưu trữ phân tán.

Trở lại VnExpress