Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Hệ thống thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh

Giới thiệu doanh nghiệp

Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một Viện nghiên cứu hàng đầu về công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam. Với 22 năm kinh nghiệm, Viện đã đóng góp hàng trăm công trình, sản phẩm KHCN triển khai trên khắp cả nước, cung cấp cho nhiều cơ quan và doanh nghiệp. Viện cũng vinh dự được tặng thưởng nhiều giải thưởng như Vifotec, cúp vàng CNTT, Sao khuê, Sao vàng đất Việt cũng như các huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Giới thiệu sản phẩm

Là sản phẩm của đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC.01 nghiên cứu và thử nghiệm nhằm hai mục tiêu:
+ Xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin thí điểm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực nắm bắt được dữ liệu về một số chỉ số hiệu năng thực hiện của đô thị để làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí công nghệ thông tin đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam.
+ Đề xuất được bộ KPI sự phát triển của đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018-2023

Trở lại VnExpress