Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
NBC-TRACE - Hệ thống truy xuất nguồn gốc

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có lịch sử thành lập từ năm 1995. Trung tâm là thành viên của tổ chức mã số mã vạch toàn cầu, thực hiện chức năng là GS1 Việt Nam là cấp, quản lý mã số mã vạch duy nhất tại Việt Nam và là đầu mối triển khai Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá quốc gia.

Giới thiệu sản phẩm

NBC-TRACE - GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
NBC-Trace là giải pháp truy xuất nguồn gốc toàn diện do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá nghiên cứu, đề xuất và phát triển dưới sự hỗ trợ từ các chuyên gia quốc tế.

Thế mạnh của NBC-Trace:
- Phù hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc tế;
- Giải pháp quản lý sản xuất tổng thể;
- Liên kết chuỗi cung ứng.

Lợi ích khi sử dụng hệ thống:
- Kết nối các đơn vị trong toàn bộ hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc
- Hỗ trợ quản trị toàn bộ hoạt động sản xuất
- Đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý sản xuất theo VietGAP, Global G.A.P., Organic;
- Chủ động trong quản lý, thiết kế, in, kích hoạt tem truy xuất.

Đăng ký sử dụng hệ thống ngay tại: TRACE.GOV.VN

Liên hệ với chúng tôi:
TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA
Website: gs1.org.vn | nbc.gov.vn
Hotline: 1900 636218 | Zalo: 0345 633 844
Email: msmv@nbc.gov.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/msmvquocgia

Trở lại VnExpress