Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Chương trình Đổi mới sáng tạo Australia-Việt Nam Aus4Innovation

Giới thiệu doanh nghiệp

Aus4Innovation là chương trình hợp tác 4 năm (2018-2022) với tổng ngân sách 13,45 triệu đôla Úc nhằm củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam, chuẩn bị cho nền kinh tế và công nghệ của Việt Nam trong tương lai số. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương Mại Australia (DFAT), quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) với đối tác chiến lược là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm 1: VIETRAD là nền tảng sử dụng cách tiếp cận và đào tạo chẩn đoán hình ảnh tiên tiến từ Australia với công nghệ học máy. Các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ dựa trên dữ liệu nhũ ảnh tổng hợp từ Việt Nam và Australia để thực hành và cải thiện kĩ năng đọc nhũ ảnh và chẩn đoán ung thư vú.

Sản phẩm 2: Liệu pháp kích thích sinh sản bằng hooc môn lần đầu tiên được ứng dụng trên hải sâm tại Việt Nam đã giúp sản xuất 20 nghìn con giống hải sâm vú, một món ăn nhiều dinh dưỡng và là mặt hàng giá trị cao. Các con giống đã được đưa vào nuôi thử nghiệm, mở ra tiềm năng với mặt hàng mới giá trị cao cho người dân các vùng ven biển.

Sản phẩm 3: Mô hình Rapido nhằm chuyển giao các công nghệ do các trường đại học phát triển đã được giới thiệu ở Việt Nam, thí điểm với mô hình cung cấp các giải pháp quan trắc nước biển phục vụ nông dân nuôi tôm hùm ở Phú Yên và mô hình giải pháp lọc nước tại Đồng bằng sông Hồng và các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Trở lại VnExpress