Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Vật liệu nano graphene (TIOP-GNM 02)

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

TIOP-GNM 02, sản phẩm hợp tác giữa Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và NTherma Corporation (Hoa Kỳ), là vật liệu nano graphene được tổng hợp từ ống nano carbon (CNTs) bằng phương pháp hóa học. Sản phẩm là hỗn hợp của vật liệu graphene dạng tấm và dạng mảnh với độ tinh khiết cao (>99%), có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Phụ gia trong các sản phẩm: nhựa, cao su, dầu nhờn; Phụ gia trong các sản phẩm sơn, chất phủ bảo vệ bề mặt kim loại; vật liệu trong sản xuất cảm biến, điện cực pin...

Trở lại VnExpress