Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Vật liệu carbon nano tube (TIOP-CNT35)

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

TIOP-CNT35, sản phẩm hợp tác giữa Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và NTherma Corporation (Hoa Kỳ), được sản xuất từ nguồn khí thiên nhiên dựa trên công nghệ lắng đọng hơi hóa học (CVD) sử dụng xúc tác đế kim loại bản mỏng. TIOP-CNT35 có độ tinh thể và độ tinh khiết cao, ít khuyết tật, kiểm soát được chiều dài từ 5 - 200 µm.
Sản phẩm được dùng làm phụ gia cải thiện chất lượng sản phẩm cho: sơn phủ, dầu nhờn, vật liệu nanocomposite, vật liệu trong công nghiệp sản xuất ô tô, pin Li-ion và lớp phủ nano,...

Trở lại VnExpress