Tuổi thơ chung tay chống dịch Covid 19

Chống dịch như chống giặc

Cháu vâng lời mẹ cha

Giúp việc chơi ở nhà

Trong thời kỳ giãn cách

Cháu ôn bài đọc sách

Ngày khai giảng đến trường

Cháu thực hiện chủ trương

Của Đảng và Chính phủ

Năm K cháu phòng thủ

Làm đúng như trên giao

Tiêm vắc xin nêu cao

Đẩy lùi nhanh Covid

Yêu thương và đoàn kết

Hỗ trợ giúp đỡ nhau

Dập hết dịch thật mau

Cho dân giàu nước mạnh

28/08/2021

Cháu Nguyễn Văn Tráng

Nguyễn Văn Tráng, 13 tuổi, Nghệ An

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×