• Hiện tại bác sĩ chưa có câu hỏi nào.
Chủ tịch Hội Tim Mạch TPHCM
Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đang giữ chức Chủ tịch Hội tim mạch TP HCM; Chủ nhiệm khoa Y Đại học Quốc gia TP HCM; Phó chủ tịch Hiệp ...