• Hiện tại bác sĩ chưa có câu hỏi nào.
Phó Viện Trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam
Phó giáo sư đang giữ chức Phó viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Phó bí thư Chi bộ Viện Tim mạch.