• Hiện tại bác sĩ chưa có câu hỏi nào.
Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Ân (sinh năm 1937) hiện là Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam. Ông được coi là người thầy của chuyên ngành thấp ...