SEA Games 29 - Malaysia Malaysia

SEA Games 29 - Indonesia Indonesia

T7, 26/8/2017

1 - 0

SEA Games 29 - Thái Lan Thái Lan

SEA Games 29 - Myanmar Myanmar

T7, 26/8/2017

1 - 0

SEA Games 29 - Myanmar Myanmar

SEA Games 29 - Indonesia Indonesia

T3, 29/8/2017

1 - 3

SEA Games 29 - Thái Lan Thái Lan

SEA Games 29 - Malaysia Malaysia

T3, 29/8/2017

1 - 0

+
Lịch thi đấu đoàn Việt Nam
 • KARATEDO - Quyền đôi nam nữ - Hồ Thanh Phong, Châu Tuyết Vân

  Vòng loại

  KARATEDO - Quyền đồng đội nam - Hồ Thanh Phong, Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thiên Phụng

  Vòng loại

  KARATEDO - Quyền đồng đội nữ - Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim

  Vòng loại

 • BƠI - 100m bướm nữ - Nguyễn Thị Ánh Viên, Kiên Ngọc Thúy

  Vòng loại

  BẮN SÚNG - Súng trường nữ 50m 3 tư thế - Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Ngân

  Vòng loại

  BƠI - Súng ngắn hơi 10m - Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường

  Vòng loại

  BI SẮT - Bộ ba nữ - Đào Thị Hồng Hiên, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Trang

  Vòng loại

  BI SẮT - Bộ ba nam - Danh Hồng, Thạch Tuấn Thanh, Trần Ngọc Kiệt, Trần Thạch Lam

  Vòng loại

  BƠI - 1.500m tự do nam - Nguyễn Huy Hoàng, Lâm Quang Nhật

  Vòng loại

  BẮN SÚNG - Bắn đĩa bay - Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp

  Vòng loại

  BƠI - 200m tự do nữ - Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Diệp Phương Trâm

  Vòng loại

  BƠI - 50m ếch nam - Lê Nguyễn Paul, Phạm Thanh Bảo

  Vòng loại

  BƠI - 50m tự do nữ - Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Diệp Phương Trâm

  Vòng loại

 • BÓNG CHUYỀN - nữ - Việt Nam - Indonesia

  Vòng loại

  NHẢY CẦU - 3m cầu mềm nữ - Ngô Phương Mai, Nguyễn Phương Anh

  Vòng chung kết

 • BÓNG RỔ - Nữ - Việt Nam - Myanmar

  Vòng loại

 • MUAY - 51kg - 54kg nam - Nguyễn Ngô Triều Nhật

  Vòng loại

  BÓNG CHUYỀN - nam - Việt Nam - Thái Lan

  Vòng loại

 • MUAY - 54kg - 57kg nam - Nguyễn Trần Duy Nhất

  Vòng loại

 • ĐIỀN KINH - Nhảy cao nam - Vũ Đức Anh, Nguyễn Thành Nhân

  Vòng chung kết

  ĐIỀN KINH - Ném đĩa nữ - Nguyễn Thị Hồng Thương

  Vòng chung kết

  ĐIỀN KINH - 100m rào nữ - Trần Thị Yến Hoa

  Vòng chung kết

  ĐIỀN KINH - 5.000m nam - Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao

  Vòng chung kết

 • CẦU MÂY - Đôi nữ - Việt Nam - Lào

  Vòng loại

 • ĐIỀN KINH - 3.000m chướng ngại vật nam - Phạm Tiến Sản, Đỗ Quốc Luật

  Vòng chung kết

  ĐIỀN KINH - 4 x 400m nữ - Lan, Oanh, Huyền, Thủy, Hằng, Ngọc

  Vòng chung kết

 • ĐIỀN KINH - 4 x 400m nam - Thao, Hoàng, Tường, Sơn, Lịch

  Vòng chung kết