Thứ tư, 26/1/2022

Trương Trí Vĩnh

Nhà nghiên cứu bất động sản

Ông Trương Trí Vĩnh đang phát triển dự án về xử lý dữ liệu và định giá bất động sản.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đức Hiển

Nhà báo

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Jesse Peterson

Giáo viên