Thứ sáu, 29/9/2023

Trương Chí Hùng

Nhà văn

Nhà văn Trương Chí Hùng là thạc sĩ, giảng viên Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Đại học An Giang. Anh đã xuất bản năm cuốn sách gắn liền với đề tài về vùng đất và con người Nam Bộ.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Long

Nhà báo

Lâm Vũ

Chuyên gia Quan hệ Quốc tế

Hải Lý

Nhà báo

Lang Minh

Nghiên cứu viên

Trung Thanh

Nhà báo

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên