Chủ nhật, 26/5/2024

Tô Ngọc Doanh

Chuyên gia Truyền thông và Thương hiệu

Ông Tô Ngọc Doanh có gần 30 năm công  tác trong lĩnh vực báo chí, trải qua các vị trí phóng viên, biên tập viên, tổ chức sản xuất báo.

Ông hiện là chuyên gia Truyền thông và Thương hiệu, làm việc tại Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Khánh Trung

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Mai Loan

Nghiên cứu viên