Chủ nhật, 25/9/2022

Tần Minh

Chuyên viên cao cấp

Ông Tần Minh, sinh năm 1972, là chuyên viên cao cấp, Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao.

Ông từng trải qua nhiều vị trí quản lý và tham gia xây dựng nhiều đề án chiến lược, đề tài khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công của trường Đại học Tổng hợp tự do Bruxelles (Bỉ).

Tác giả được đọc nhiều

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Trần Dinh

Chuyên gia blockchain