Thứ tư, 29/3/2023

Phạm Trung Tuấn

Chuyên gia Tư vấn chiến lược

Ông Phạm Trung Tuấn là quản lý tại NSP (tên viết tắt của N&S Partners, một công ty tư vấn chiến lược và xây dựng startups hàng đầu Nhật Bản, có hoạt động tại Nhật Bản, Mỹ, Nepal và Đông Nam Á), đồng thời cũng là Giám đốc tài chính và Giám đốc Vận hành tại Asha & Company (một công ty con của NSP tại Nepal).

Ông từng làm tư vấn chiến lược tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án của JICA và những dự án giúp những tập đoàn nước ngoài và Việt Nam phát triển thị trường, phát triển sản phẩm.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh