Thứ tư, 24/7/2024

Phạm Tâm Long

Tiến sĩ ngành Phát triển bền vững

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016 chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Phạm Tâm Long nhận bằng tiến sĩ về Phát triển bền vững trong Quản trị Kinh doanh tại ĐH Osaka, Nhật Bản.

Anh đang công tác tại Trường Cao học Kinh tế, ĐH Osaka với vai trò nghiên cứu viên, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại ĐH Giáo dục Osaka và ĐH Osaka Gakuin.

Lĩnh vực nghiên cứu của Tâm Long là các vấn đề về Quản trị bền vững trong doanh nghiệp và Quản lý các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Tác giả được đọc nhiều

Quốc Tuấn

Đạo diễn, diễn viên

Bùi Võ

Điều tra viên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Đức Nguyễn

Chuyên gia khai vấn tài chính

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Bùi Hữu Mạnh

Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Bùi Phú Châu

Cử nhân Luật

Đoàn Văn Bình

Doanh nhân

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị