Thứ sáu, 30/7/2021

Nguyễn Xuân Thành

Kinh tế gia

Ông Nguyễn Xuân Thành là giảng viên Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam; Cán bộ nghiên cứu cao cấp, trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard, Mỹ. 

Ông là tác giả và đồng tác giả nhiều báo cáo và tư vấn chính sách về kinh tế vĩ mô cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương tại Việt Nam.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Marko Nikolic

Nhà văn