Thứ bảy, 28/5/2022

Nguyễn Quang Thuân

Chuyên gia tài chính

Ông Nguyễn Quang Thuân là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phẩn FiinGroup - Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính, phân tích ngành và dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội và tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học New South Wales, Australia.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên, Đại học Bristol, Anh

Lê Tuyết

Nhà báo

Dương Hương Trà

Tác giả sách