Thứ ba, 5/12/2023

Lương Vân Lam

Chuyên viên truyền thông

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành truyền thông tại Hà Lan, Lương Vân Lam hiện là giảng viên về truyền thông tiếp thị tại một trường đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bà tham gia với tư cách chuyên gia tư vấn về truyền thông và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển cho các tổ chức phi chính phủ.  

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Tú Ngân

Luật sư

Hoàng Nam Tiến

Giảng viên

David Pickus

Giáo sư

Văn Lợi

Nhà báo

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đặng Thị Diễm Thúy

Lao động tự do

Tô Thức

Giảng viên