Thứ bảy, 20/7/2024

Lê Văn Hùng

Lập trình viên

Tốt nghiệp cử nhân Công nghệ Thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện Lê Văn Hùng là lập trình viên, làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản ở Hà Nội.

Tác giả được đọc nhiều

Quốc Tuấn

Đạo diễn, diễn viên

Bùi Võ

Điều tra viên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Đức Nguyễn

Chuyên gia khai vấn tài chính

Hải Lý

Nhà báo

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Hữu Mạnh

Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Bùi Phú Châu

Cử nhân Luật

Đoàn Văn Bình

Doanh nhân

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị