Thứ tư, 26/1/2022

Lê Duy

Nhà báo

 Duy từng đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để viết báo. Anh lấy bằng thạc sĩ Báo chí và Truyền thông đại chúng tại Đại học Point Park, Mỹ qua học bổng Fulbright năm 2012. Anh là tác giả hai cuốn sách “Những giấc mơ phục sinh”“Cuộc vây”.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đức Hiển

Nhà báo

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Jesse Peterson

Giáo viên