Thứ bảy, 27/11/2021

Lê Anh Tuấn

Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu

PGS. TS.Lê Anh Tuấn hiện là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON - Mekong); Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ.

Ông có nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về tài nguyên nước, kỹ thuật môi trường nước, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Ông hiện là điều phối viên Mạng lưới Bảo vệ môi trường và ng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (MekongNet) và là thành viên ban điều hành Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN). 

TS.Lê Anh Tuấn lấy bằng Kỹ sư thủy nông và cải tạo đất tại Đại học Cần Thơ năm 1982, bằng Thạc sỹ kỹ thuật tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) năm 1990, hoàn thành học vị Tiến sỹ khoa học và kỹ thuật sinh học, chuyên ngành Thủy học Môi trường năm 2008. Năm 2012, ông được chính thức công nhận học vị Phó Giáo sư chuyên ngành Các khoa học về trái đất.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đức Hiển

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học