Thứ hai, 6/2/2023

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Ông Huỳnh Thế Du là tiến sĩ, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên và giảng dạy chính của ông gồm: quản trị công, kinh tế đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính ngân hàng.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Trần Chí Kông

Nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Phạm Hà

Doanh nhân

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Lê Tuyết

Nhà báo

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư