Thứ sáu, 31/5/2024

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Ông Huỳnh Thế Du là tiến sĩ, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên và giảng dạy chính của ông gồm: quản trị công, kinh tế đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính ngân hàng.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Bùi Phú Châu

Nhân viên ngân hàng

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Khánh Trung

Kỹ sư

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Mai Loan

Nghiên cứu viên