Thứ tư, 26/1/2022

Huỳnh Thế Du

Kinh tế gia

Ông Huỳnh Thế Du là tiến sĩ, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên và giảng dạy chính của ông gồm: quản trị công, kinh tế đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính ngân hàng.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đức Hiển

Nhà báo

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Jesse Peterson

Giáo viên