Thứ hai, 27/9/2021

Huỳnh Thế Du

Kinh tế gia

Ông Huỳnh Thế Du là tiến sĩ, giảng viên Chính sách công tại Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên và giảng dạy chính của ông gồm: quản trị công, kinh tế đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính ngân hàng.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học