Chủ nhật, 24/10/2021

Giang Thanh Long

Viện trưởng Viện Chính sách Công & Quản lý

PGS. TS Giang Thanh Long là Viện trưởng Viện Chính sách Công & Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. PGS. TS Giang Thanh Long nhận bằng Tiến sỹ Chính sách công tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và Thạc sỹ Chính sách công tại Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là các vấn đề dân số, khía cạnh kinh tế của già hóa dân số, an sinh xã hội, các chương trình hỗ trợ xã hội và xây dựng các mô hình mô phỏng vi mô đánh giá hệ thống an sinh xã hội.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Phạm Sanh Châu

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học