Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Bản đồ địa hình đáy biển và tiềm năng điện gió ngoài khơi

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đang hợp tác cùng các đối tác xây dựng bản đồ địa hình đáy biển và tiềm năng điện gió ngoài khơi phương án móng cố định và móng nổi. Với hơn 3.000 km bờ biển và tổng diện tích biển khoảng 1 triệu km2 (gấp 3 lần diện tích đất liền), Việt Nam có tiềm năng điện gió ngoài khơi rất lớn. Tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi của Việt Nam trong vùng biển cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm bờ từ 0 - 200 km là 475 GW. Trong đó, điện gió ngoài khơi móng cố định là 261 GW và móng nổi là 214 GW.

Trở lại VnExpress