Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Phần mềm và giải pháp bảo mật thông tin dữ liệu watermark

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) vừa hoàn thành việc xây dựng phần mềm xác định nguồn gốc tập tin dữ liệu định dạng pdf sử dụng công nghệ watermark giúp quản lý việc download các tài liệu và dữ liệu định dạng pdf, sau đó sẽ áp dụng cho các dạng dữ liệu và tài liệu khác. Dựa trên công nghệ watermark mới nhất của thế giới, VPI đã cải tiến thuật toán và đưa vào các giải pháp mới để nâng cao tính bảo mật và không thể bẻ khóa được tập tin pdf khi đã được nhúng thông tin mã hóa.
Ngoài ra, VPI đang nghiên cứu xây dựng chiến lược, chương trình chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống quản trị dựa trên nền tảng công nghệ số (cloud, block chain, AI, WebGIS...); ứng dụng số liệu lớn (big data) trong xử lý, phân tích tài liệu địa chất, địa vật lý, xây dựng mô hình địa chất nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số nhằm đánh giá và hoàn thiện công nghệ khai thác và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí; ứng dụng công nghệ số/công nghệ 4.0 trong vận hành các nhà máy chế biến dầu khí...

Trở lại VnExpress