Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Nâng cao hệ số thu hồi dầu

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) nghiên cứu và tư vấn các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu và cung cấp hóa phẩm (polymer, surfactant...) phục vụ bơm ép ngoài mỏ. Phần mềm VPI GBA-SOFT để phân chia sản phẩm dầu/khí/nước cho các giếng khai thác đa tầng, các mỏ thu gom chung vào cùng một đường ống với độ chính xác cao, cập nhật thường xuyên nâng cao hiệu quả khai thác với chi phí thấp, không gián đoạn vận hành khai thác. Chế phẩm tăng cường thu hồi dầu VPI-SURF sử dụng trong bơm ép tăng cường thu hồi dầu với khả năng chịu nhiệt cao (140 độ C), chịu muối, có khả năng thay đổi độ dính ướt của đất đá, giảm sức căng bề mặt, giảm bão hòa dầu dư trong vỉa chứa...

Trở lại VnExpress