Thứ tư, 21/6/2017, 08:00 (GMT+7)

Các bước lấy thẻ xanh Mỹ theo diện đầu tư định cư


Bỏ ra hơn nửa triệu USD, nhà đầu tư có thể thu hồi vốn sau 5 năm và được cấp thẻ xanh, đủ điều kiện thi quốc tịch Mỹ.

Chuẩn bị
500.000USD
và chi phí khác (100.000 USD)
Chuẩn bị tài chính để sinh hoạt khi đến Mỹ

Chọn dự án đầu tư
và chứng minh tài chính sơ bộ nguồn tiền đầu tư là hợp pháp

Đầu tư vào dự án đáp ứng quy định của Sở Di trú Mỹ (USCIS), tạo ra ít nhất 10 việc làm

Ký giấy tờ
theo yêu cầu luật sư và dự án

Hoàn tất hồ sơ, chuyển tiền
đầu tư và phí quản lý vào dự án

Nộp đơn xin thường trú
theo chương trình EB-5 (mẫu đơn I-526) vào USCIS

Chuyển hồ sơ
qua Trung tâm Thị thực Mỹ (NVC)

Khám sức khỏe
phỏng vấn
tại lãnh sự quán Mỹ

Dự án Hoàn trả tiền
đầu tư & phí quản lý

Luật sư hoàn trả
100% phí luật sư

IBID hoàn trả
100% phí dịch vụ

Được cấp visa định cư

Nhập cảnh vào Mỹ,
nhận thẻ xanh 2 năm

Được nhận lãi suất hàng năm

Luật sư nộp đơn I-829
(mẫu đơn xin thường trú vĩnh viễn theo chương trình EB-5)

Nếu không được chấp nhận,
Luật sư sẽ khiếu nại lên Sở Di trú
xem xét và giải quyết

Nhận thẻ xanh vĩnh viễn
Được hưởng quyền lợi như công dân Mỹ

Thi quốc tịch Mỹ nếu đủ điều kiện

Được hoàn trả 100% số tiền ban đầu
trừ trường hợp rủi ro như dự án không hoàn thành, khả năng hoàn trả tùy thuộc quy mô và tiến độ dự án