VnExpress Khoa học

Hướng dẫn viên ảo cho du lịch thông minh

AI Awards 2022 Du lịch thông minh
 
 

Đơn vị: Công ty TNHH Giải pháp trí tuệ nhân tạo AIMed

Website: http://travel.ai4med.vn/public/location/chua-mot-cot

Mô tả sản phẩm: Du khách quét QR code và nhận diện địa điểm du lịch hoặc định danh từng hiện vật; QRCode gọi hướng dẫn viên ảo bằng công nghệ AI, thuyết minh giới thiệu tự động bằng giọng nói 4 ngôn ngữ (Việt, Anh, Nhật, Trung) tự nhiên; Tích hợp tham quan ảo bằng ảnh VR360; Tích hợp tra cứu chỉ đường Googlemap.

Liên hệ

Cơ quan chỉ đạo
Bộ Khoa học và Công nghệ
113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Đơn vị thực hiện
Báo điện tử VnExpress
Tầng 5 - Tòa nhà FPT - số 17 Duy Tân, Dịch Vọng Hâu, Cầu Giấy, Hà Nội
https://ai4vn.vnexpress.net/
Diễn giả

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trưởng phòng Thí nghiệm Mục tiêu Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Chủ tịch FISU

Đầu năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030 (QĐ 127/QĐ-Ttg ngày 26/1/2021 của Thủ tưởng chính phủ). Chiến lược được ban hành với hy vọng tạo ra cú huých cho sự phát triển TTNT của Việt nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội và từng bước đưa Việt nam trở thành những điểm sáng về TTN trong khu vực. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, đây là một quá trình dài kỳ, phức tạp và rất cần sự thông suốt về thông tin trong thực hiện bởi tất cả các bên liên quan.