Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Hóa phẩm khử dầu (VPI-HUD)

Giới thiệu doanh nghiệp

Được thành lập năm 1978, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động dầu khí, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn và môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí.

Giới thiệu sản phẩm

Hóa phẩm khử dầu (deoiler) VPI-HUD được Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) nghiên cứu sản xuất trên cơ sở copolymer 2-propenamide và dầu khoáng dùng để xử lý nước thải tại các giàn khai thác dầu khí. Đây là hóa phẩm khử dầu thế hệ mới, với ưu điểm ít độc hại đối với môi trường, phân cực tốt, giảm độ bền của lớp màng chất hoạt động bề mặt, tăng khả năng kết tụ các hạt dầu, làm tăng quá trình phân tách pha dầu khỏi pha nước, tạo thuận lợi cho công đoạn thu hồi dầu và nước thải sau khi xử lý có hàm lượng dầu nhỏ hơn 40mg/l, phù hợp với quy định về hàm lượng dầu trong nước thải công nghiệp.

Trở lại VnExpress