Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Hệ thống giám sát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng mặt người

Giới thiệu doanh nghiệp

Học viện Kỹ thuật Quân sự là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển ngành khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam.

Giới thiệu sản phẩm

Hệ thống giám sát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng mặt người hỗ trợ các nghiệp vụ tại cửa khẩu:
1. Phát hiện người xuất nhập cảnh dùng giấy tờ giả
2. Phát hiện đối tượng đang bị theo dõi xuất nhập cảnh tại quầy xuất nhập cảnh
3. Phát hiện đối tượng đang bị theo dõi xuất nhập cảnh tại các camera công cộng
4. Kiểm tra nhanh đối tượng tình nghi trong quá trình tuần tra qua thiết bị di động

Trở lại VnExpress