Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Hệ thống chiếu sáng và giám sát thông số môi trường thông minh sử dụng LED trong Nông - Công nghiệp công nghệ cao

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET) thành lập năm 1986 theo Quyết định số 31-86/QĐ-VCN với tên ban đầu là “Viện Công nghệ Vi điện tử” trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc Gia thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, hiện trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, đã và đang tiếp tục xây dựng thương hiệu - uy tín trong lĩnh vực Vi điện tử, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ thông tin.

Giới thiệu sản phẩm

- Hệ thống điều khiển, chiếu sáng sử dụng led cho nông nghiệp công nghệ cao: nuôi cấy mô, thủy canh, khí canh... là sản phẩm nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học chủ trì, phối hợp thực hiện và tiếp tục phát triển, hoàn thiện sản phẩm:
- Hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng đèn LED có thể thay đổi cường độ bức xạ, tỉ lệ phối trộn bước sóng ánh sáng để phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển với từng chu kỳ của nhiều loại cây, để đạt được chất lượng cây giống tốt nhất và cho năng suất cao.
- Hệ thống tiết kiệm điện khoảng 50 – 60% so với đèn huỳnh quang ngoài ra có thể tựu động theo dõi, giám sát các thông số môi trường theo thời gian thực và thông báo đến người dùng thông qua hệ thống phần mềm.

Trở lại VnExpress