Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Gioăng đường ống xăng dầu PMT-100

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga là tổ chức Khoa học và Công nghệ hợp tác cấp Chính phủ của hai nước Việt Nam và LB Nga, đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ KH&ĐH Nga. Lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm tập trung theo 03 hướng: Vật liệu học, Y sinh và Sinh thái nhiệt đới. Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Trung tâm đã có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng phục vụ hiệu quả nhu cầu về an ninh, quốc phòng và dân sự, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Giới thiệu sản phẩm

Gioăng PMT-100 dùng lắp vào đường ống dẫn xăng dầu PMT-100 để bơm vận chuyển xăng dầu.

Trở lại VnExpress